Connect – אמנות ההקשבה והתקשורת המקרבת – סדנה\הרצאה

סדנאות מחוברים בלבמפגש של 2 – 6 שעות אקדמיות  מיועד לארגונים, עמותות, ארגוני חינוך, קהילות, קהל.   במפגש, נעמיק את ההתבוננות והידע שלנו לגבי הקשבה כמרכיב בסיסי הכרחי להצלחה, נלמד ונחווה תקשורת מקרבת ומשפיעה, נלמד כלים ומיומנויות ייחודיים לניהול מערכות יחסים ברמה הפרטית ובמקום העבודה. נתבונן ונעמיק בתקשורת של האדם עם עצמו ועם אחרים,  נחווה את יכולותינו להיות בהתבוננות ולאמן את חכמת המעשה-   self  and task reflection ,נתאמן בצמצום שפיטה, ביקורת וצורך בתגובתיות כדי להעצים בעצמינו ובאחרים – נוכחות, מיקוד, קבלה והקשבה פנימה והחוצה.

בתהליך הלמידה נחווה התנסויות חוויתיות  באמצעים מגוונים, מעגלי תקשורת פתוחים ושיתופיים, חשיבה רפלקטיבית וכלים ומיומנויות להקשבה.

                           צלצלו להזמנת מועד למפגש 054-4246480