Connect – אמנות ההקשבה והתקשורת המקרבת – סדנה\הרצאה

סדנאות מחוברים בלבמפגש של 2 – 6 שעות אקדמיות  מיועד לארגונים, עמותות, ארגוני חינוך, קהילות, קהל.  במפגש, נעמיק את ההתבוננות והידע שלנו לגבי הקשבה כמרכיב בסיסי הכרחי לאיכות חיים, לשמחה והצלחה, נלמד ונחווה תקשורת מקרבת ומשפיעה,  כלים ומיומנויות ייחודיים לניהול מערכות יחסים ברמה הפרטית ובמקום העבודה. נתבונן ונעמיק בתקשורת של האדם עם עצמו ועם אחרים, נחווה את יכולותינו להיות בהתבוננות והקשבה,  נתאמן בצמצום שפיטה, ביקורת ובצורך בתגובתיות כדי להעצים בעצמינו ובאחרים – נוכחות, מיקוד, קבלה והקשבה.

                           צלצלו להזמנת מועד למפגש 054-4246480