Image result for ‫תמונות של מצלמות להורדה‬‎   וידאו תרפיה ופוטו תרפיה- התנסות ולמידה פרטנית או בקבוצה 

וידאו תרפיה ופוטו תרפיה הנם כלים אימוניים \טיפוליים רבי עצמה ורבי ערך, התומכים בתווך בין העולם הפנימי ובין המציאות החיצונית. ניתן דרכם לחשוף במהירות דפוסים קונפליקטואליים אוטומטיים ולאפשר מבט נוסף על אפשרויות תיקון קיימות.

כוח הדימוי הצילומי ופעולת הצילום מאפשרים התבוננות, נקיטת עמדה ובניית תובנות וביכולתם להביא לשינוי חיובי.

העבודה הפרטית או הקבוצתית מאפשרת הרחבת המבט על החיים ומביאה בדרך מרתקת ואותנטית לשינוי הרצוי

תהליך העבודה בקבוצה או ביחידים מלווה בהתנסויות ובכלים מגוונים.

            לקבלת מידע ניתן להתקשר לכוכבה 0544246480